"Amicus certi ordinis - Vän av ordning"  Screentryck/måleri på tyg, 2011