"Angostura"
(Litet medicinalträd)
Blästrat screeentryck på glas, 2006, 140x205 cm