"Homo Decorans"
Samlingsutställning på Kulturhuset, 1986