"Neverland – Folkdräkt i tiden"
Detalj, objekt, 2010